Servicii

Informaţii pentru utilizatori

Condiţii generale de acces

-Obţinerea Permisului de intrare se face pe baza actelor de identitate (buletin, carte de identitate pentru cetăţenii români sau paşaport pentru cetăţenii străini);

-Persoanele sub 18 ani pot fi înscrise de către unul din părinţi/tutore pe baza certificatului de naştere pentru minorii sub 14 ani, la care se adaugă buletinul/cartea de identitate a părintelui/tutorelui;
-Permisul de intrare este valabil cinci ani de la data (anul) eliberării;
-Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu până la 3 u.b. (unităţi de bibliotecă);
-Termenul maxim de împrumut este: 20 de zile.
Servicii oferite gratuit:
-informaţii generale;
-consultarea cataloagelor proprii; împrumutul la domiciliu al documentelor; referinţe prin e-mail şi telefon;
-asistenţă de specialitate în regăsirea informaţiei;
-acces la Internet;
-procesare text de către utilizatori;
-împrumut interbibliotecar.
 
Acte necesare înscrierii:
Pentru Secţia împrumut la domiciliu pentru adulţi: – buletinul/cartea de identitate cu domiciliul în Tecuci;
– două plicuri poştale;
– timbre poştale în valoare de 5 ron. Pentru Secţia împrumut la domiciliu pentru copii:
– buletinul/cartea de identitate a părintelui/tutorelui cu domiciliul în Tecuci;
– certificatul de naştere al copilului;
– două plicuri poştale;
– timbre poştale în valoare de 5 ron.
 
Secţia Împrumut la domiciliu pentru adulţi:
Secţia Împrumut la domiciliu pentru adulţi pune la dispoziţia utilizatorilor un fond de documente de peste 50.000 de unităţi de bibliotecă, alcătuit preponderent din cărţi cu caracter enciclopedic. În cadrul secţiei accesul utilizatorilor la rafturile cu cărţi este liber.
Servicii şi facilităţi oferite:
– înscrierea utilizatorilor şi eliberarea Permisului de intrare;
– împrumutul la domiciliu;
– informaţii de toate tipurile;
– rezervare de titluri;
– acces liber la raft;
– asistenţă de specialitate pentru găsirea documentelor solicitate;
– acces la catalogul pe titluri
– activităţi culturale.
În cadrul secţiei se organizează săptămânal expoziţii de carte având ca temă un eveniment sau o personalitate din cultura naţională sau internaţională.
 
Secţia Împrumut la domiciliu pentru copii:
Secţia Împrumut la domiciliu pentru copii deţine un fond de carte de aproximativ 24.000 volume.
Servicii şi facilităţi oferite:
-informaţii de toate tipurile şi îndrumare la raft;
– împrumut la domiciliu;
– o gamă variată de activităţi culturale;
Cele mai frecvente activităţi realizate sunt expoziţiile de toate tipurile, lansările de carte pentru copii, concursurile tematice.
 
Secţia de carte în limba franceză:
In  1999 Asociaţia  „Les  Olonnes-Tecuci”  şi Asociaţia   ”Vandeeană   pentru   Formare   şi Inserţie”  din  La  Roche  sur  Yon  donează Bibliotecii aproximativ 3000 de volume în limba franceză. Pe 29 octombrie 2000, în prezenţa primarului de atunci şi a directorului ANFI – Cristophe Papon are loc inaugurarea Secţiei de carte franceză a Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci.
Asociaţia a demarat   un parteneriat de schimburi culturale cu Municipiul Tecuci în trei domenii: scris, lectură, teatru. La vremea aceea a fost prima Secţie de carte în limba franceză din Moldova.
Sectia are caracter enciclopedic, cuprinde cărţi din toate domeniile, este alcătuită cu precădere din titluri din literatura franceză clasică şi contemporană, enciclopedii, romane, eseuri, culegeri.ntemporană,  enciclopedii, romane, eseuri, culegeri.
 
Sala de lectură ”Hortensia Papadat-Bengescu”
Sala de lectură, poartă numele scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu din martie 2005, are un fond de carte de 50000 u.b. organizat în patru depozite.
Sala de lectură oferă utilizatorilor:
– accesul la un bogat fond de referinţă (enciclopedii universale generale şi pe specialităţi, dicţionare, lexicoane);
– peste 17 abonamente la periodice din toate domeniile cunoaşterii;
– posibilitatea de a studia într-un loc special amenajat în acest scop;
– consultarea a 4 titluri/volume simultan;
– accesul la colecţiile altor biblioteci prin împrumut interbibliotecar;
– documentele care nu se găsesc în colecţiile Bibliotecii pot fi împrumutate din colecţiile altor biblioteci din ţară;
– termenul de împrumut este de maximum 30 de zile;
– se poate intra în posesia documentelor în maxim 3 săptămâni;
– asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor în sistem tradiţional şi automatizat;
– acces la Internet prin wireless în toate spaţiile de lectură;
– expoziţii tematice pentru marcarea unor evenimente culturale importante, punându-se în valoare fondul documentar al Bibliotecii;
– spaţii pentru organizarea de activităţi, reuniuni culturale, lansări de carte şi
întâlniri cu personalităţi din diverse domenii.
Centrul de Internet pentru Public – CIP
În cadrul sălii de lectură funcţionează  CIP-ul, deschis în martie 2010, în cadrul programului „Biblionet”. Noul serviciu pentru public oferă acces gratuit la Internet, 10 calculatoare performante echipate cu căşti, un scanner şi o imprimantă. Sistemul de operare este Windows Vista, fiecare calculator beneficiind de cel mai nou program creat de de Microsoft, numit Windows Steady State, cu ajutorul căruia bibliotecarii pot gestiona mai bine şi mai uşor activitatea utilizatorilor.
Prin dotarea cu echipamente IT, activitatea Centrului de Internet pentru Public este orientată spre iniţierea membrilor comunităţii în utililizarea tehnologiilor moderne. Acest tip de servicii realizate cu rapiditate şi eficienţă prin Internet sunt o adevărată binefacere pentru persoanele cărora le sunt inaccesibile din diverse cauze: distanţă, costuri, lipsă de timp. Şomerii îşi sporesc şansele de a găsi un loc de muncă, elevii şi studenţii se pot orienta în oferta educaţională, pensionarii au posibilitatea de a comunica cu rudele aflate la distanţă. Copiii, categoria cu cel mai mare potenţial al fiecărei comunităţi, capătă la vârste fragede aptitudini de utilizare a tehnologiei informaţiei, având acces la diverse programe de aplicaţii: Word, Excel, toate acestea sub atenta îndrumare a bibliotecarelor,   care   a u   urmat cursurile de iniţiere în tehnologia informaţiei oferite în cadrul Programului Biblionet.Programul Biblionet – lumea în biblioteca mea – este implementat de către Fundaţia Bill&Melinda Gates şi este derulat prin parteneriatul dintre IREX (International Research and Exchanges Board), Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia EOS (Educating for an Open Society) şi ANBPR  (Asociaţia  Naţională  a  Bibliotecarilor  şi  Bibliotecilor  Publice  din România).
Biblioteca Municipală ”Ştefan Petică” este beneficiara programului Biblionet în urma concursului câştigat de Biblioteca Judeţeană ”V.A.Urechia” Galaţi, care a găzduit şi cursurile de instruire în tehnologia informaţiei şi administrarea Centrelor Internet cu   bibliotecarii   din   cadrul programului.
 
Publicaţii ale Bibliotecii:
Specialiştii instituţiei acordă o atenţie deosebită creării unor instrumente capabile să înlesnească accesul utilizatorilor la informaţii
privind comunitatea.
In acest sens s-au realizat câteva biobibliografii ale personalităţilor tecucene, un fisier tematic ”Scrieri despre Tecuci” , Documente istorice tecucene , 3 volume şi o Cronologie a principalelor
evenimente.
Fondul documentar:
Fondul documentar deţine aproximativ 3000 u.b. Valoarea  acestui fond a sporit şi prin achiziţionarea bibliotecii cărturarului tecucean Constantin Solomon,
care conţine numeroase valori de patrimoniu şi prin preluarea fondului Eugen Boureanu.
Categorii de documente valoroase:
Carte românească veche tipărită între 1508-1830 – Varlaam, Cartea românească de învăţătură, Iaşi, 1643 (fondul Constantin Solomon)
Carte românească tipărită între anii 1831-1865 –  11 titluri (evangheliare, cazanii, alte cărţi de rânduieli bisericeşti,  cărţi cu literă chirilică din perioada de desăvârşire a limbii române; rarităţi bibliofile).
În anul 1994 profesorul Anghel Rugină a donat Bibliotecii 361 de volume de o deosebită valoare.
Condiţii speciale de acces: aprobare din partea directorului Bibliotecii Municipale”Ştefan Petică” pentru consultare.
 
Galeria de Artă “HELIOS”
La Galeria de artă”Helios” a Bibliotecii Municipale au    existat    mereu alternanţe benefice pentru vizitatori, astfel că aici au expus de la copiii de grădiniţă până la artişti  consacraţi  precum:  Dan Mateescu, Petru  Tulei, Andronache, Ioniţă Ştefan Bebea, Eduard  Sandu, Valeriu  Precupanu,  Elena Gheorghiu dar şi tinerele talente ale Tecuciului precum: Gabriela Deleanu, Alexandra Silvestru, Lavinia Diaconu, Alexandra Călimănescu, Theodor Cepraga
Pe  simezele  Galeriei  au  expus  elevi  ai Colegiilor   d in   Tecuci,   ai   şcolilor gimnaziale, grădiniţelor dar şi membrii Cercului de filatelie “Ştefan Petică” de la Lieşti,
Clubul Copiilor Tecuci.

Vino la bibliotecă!

Biblioteca are nevoie de interesul tău pentru carte pentru a rămâne deschisă și pentru a continua să-ți servească comunitatea.

Adresa

Str. Republicii nr. 11
Tecuci, GL, ROMANIA
Harta direcții

Programul bibliotecii

Luni – Joi : 08:00 – 16:30
Vineri : 08:00 – 14:00
Sâmbătă – Duminică: Închis

Contactați-ne!

+40.336109461
bstefanpetica@yahoo.ro

Login

Abonați-vă

Urmați-ne

Skip to content