Tecuciul literar-artistic - Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci

Go to content
Cultură
Tecuciul literar-artistic
__________________________________________________________________________
Revistă europeană de cultură, opinie şi informare
Cu sprijinul Consiliului Local Tecuci prin Biblioteca Municipală „Ştefan Petică“
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.53
____________________
Serie nouă, anul 13, al doilea trimestru 2019
DIN CUPRINS:
► Mihai EMINESCU, Odă (în metru antic);
► Dan Movileanu , De ieri, de azi...din totdeauna;
Lucia OL ARU NENATI, Cugetând la cauza sfârşitului eminescian
Ştefan ANDRONACHE, Eminescu şi Tecuciul. Ce ştia ziaristul despre această
aşezare; tecucenii care l-au sprijinit, apreciat sau omagiat pe poet..
Ion IONESCU, O scrisoare a lui Eminescu, către părinţi;
►Daniel CORBU, Mihai Ursachi sau Hohotul marelui logos
► Nicolae DABIJA, Avalanşa
►Angela FURTUNĂ, La mulţi ani, Cassian Maria Spiridon!.
► Livia CIUPERCĂ, Ion Petrovici.
► C. D. ZELETIN, Până la Michelangelo
► Liviu Ioan STOICIU, „Precum în cer, aşa şi Pe pământ”?;
► Tănase DĂNĂILĂ, Interviu cu Theodor Codreanu
► Raluca FARAON, Personajele în piesele despre comunism ale lui Matei Vişniec
►Ion-Cosmin DINCU şi Raluca FARAON, O săptămână de emoţie la Festivalul
Internaţional de Poezie Bucureşti 2019.
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.52
____________________
Serie nouă, anul 13, primul trimestru 2019
DIN CUPRINS:
► Mihai EMINESCU, Rugăciune;
► Dan Movileanu , La 160 de ani de la Unirea Principatelor Române;
► Zanfir ILIE, Tecuciul sub aura excelentei
► Eleonora STAMATE, Revista „Tecuciul literar-artistic”. Succintă retrospectivă;
► Raluca FARAON, Închis-deschis. Comunismul ca inversare a valorilor;
► Mihai ȘTEFANIU , Amintiri, amintiri...
► Oana ANDREI, Poezii bilingve, româno-engleze.
► Dumitru Dan MAXIM, „Te sărut pământ românesc!”
► Angela BACIU,  Apolitic de stânga.
Theodor PARAPIRU, „Corbul lui Poe”;
Amita BHOSE, Ultimul drum al lui Sergiu Al-George;
Miriam Nadia DĂBĂU, Dialog cu scriitorul Ioan Popoiu
Vladimir RADU, Portret pe un portativ (I)
Vasile GHICA Opinii despre Cocuța Conachi

ȘI MULTE ALTE...
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.51
____________________
Serie nouă, anul 12, al patrulea trimestru 2018
DIN CUPRINS:
► Mihai EMINESCU, Ce-ți doresc eu tie dulce Românie
► Dan Movileanu , România Mare la Centenar
► Zanfir ILIE, Tecuciul sub aura excelentei
► Eleonora STAMATE, El, Eminescu, voievod al limbii române
► Mihail POHRIB, Iuliu Maniu și Marea Unire
► Daniel CORBU, In memorriam Cristian Simionescu
► Petre ISACHI, Spiritul vs. litera
► Amita BHOSE, Cine-i bătrânul dascăl din Scrisoarea I?
► Pamfil ȘEICARU, Ștefan Petică
► Cezarina ADAMESCU , Iubiri virtuale
► Valeriu VALEGVI, Dacă ar fi să naufragiez
► Nicolae DABIJA, Cărți descătărămate
► Petruș ANDREI, Hortensia Papadat- Bengescu despre sine și despre scris
► Răzvan DUCAN, Robert Ficheux, omul căruia România îi datorează și lui granitele de azi

ȘI MULTE ALTE...
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.50
____________________
Serie nouă, anul 12, al treilea trimestru 2018
DIN CUPRINS:
► Mihai EMINESCU, Doina 1
► Dan Movileanu , Jubileul revistei Tecuciul literar-artistic 2
► Zanfir ILIE, Detaşarea de sine 3
► Eleonora STAMATE, El, Eminescu 6
► George TEI, Lui Eminescu 7
► Ştefan MUNTEANU, Constantin Amăriuţei despre metafizica lui Eminescu (I) 8
► Ana BLA NDIANA, Un memorial între două Europe 10
► Amita BHOSE, Codrul ca fiinţă 13
► Mircea PLA TON, Chipul poeziei 15
► Adrian Dinu Rachieru , Ion Gheorghe, un poet aproape uitat 17
► Petre ISACHI, Spiritul vs. litera (1) 20
► Lucia OLA RU NENATI, Unirea Basarabiei cu ţara, un ecou mereu reverberat 22
► Liuba Lavric -Botez atu , Mai frumos ca Făt-Frumos sau cum văd eu lumea cu
„cel de al treilea ochi” 24
► Acad. Nicolae DABIJA, Aşchii de cer (XXXIII) 28

ȘI MULTE ALTE...
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.49
____________________
Serie nouă, anul 12, al doilea trimestru 2018
DIN CUPRINS:
► Mihai EMINESCU, Glossă 1
► Dan Movileanu , De 15 iunie 2
► Ilie ZANFIR, Să nu ratăm marea lecţie a Unirii! 3
► Eleonora STAMATE, Domnule Eminescu 6
► Ileana GEORGESCU TULICĂ, Lui Eminescu 7
► Liuba Liubastra BOTEZATU, „Suntem români şi punctum” 8
► Lucia OLA RU NENATI, Actualitatea lui Eminescu 9
► Ştefan MUNTEANU, Marin Tarangul despre drumul eminescian către INFINIT 11
► Vladimir RADU, Iorgu Iordan despre Eminescu: „Făuritor al limbii poetice româneşti” 16
► L. C., „Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată…” 19
► Doru SCĂRLĂTESCU, Eminescu şi Petică: sub semnul lui Eros 20
► Adrian Dinu Rachieru , Cezar Ivănescu, un trubadur hăituit
ȘI MULTE ALTE...
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.48
____________________
Serie nouă, anul 12, primul trimestru 2018
DIN CUPRINS:
► Mihai EMINESCU, Rugăciunea unui dac 1
► Dan Movileanu, De 15 Ianuarie 2
► Lucia OLARU NENATI, Requiem pentru un suflet nemărginit 4
► Ştefan MUNTEANU, Sergiu Al-George despre filosofia lui Eminescu 6
► Doru SCĂRLĂTESCU, Eminescu şi Petică: sub semnul lui Eros 8
► Eleonora STAMATE, A mai căzut o stea, iar Dionisie Duma a plecat în căutarea
ei 11
► Ignatie GRECU, Poetul Dionisie Duma 13
► Constantin OANCĂ, Viaţa, ca şi lumina, doar se întrerupe 14
► Adrian Racaru, Eleonora Stamate, Mihaela Gudană, Mihai Ştefăniu, Poezii In
memoriam Dionisie Duma 15
► Ioan DĂNILĂ, Radu Cârneci - uriaşă datorie 16
► Ion Răileanu Delanămoloasa , Nichita Stănescu - 85 17
ȘI MULTE ALTE...
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.47
____________________
Serie nouă, anul 11, decembrie 2017
DIN CUPRINS:
► Dan Movileanu, A fi scriitor în provincie 3
► Eleonora STAMATE, 11 ani de cultură, drum spre nemurire 5
► Adrian Dinu RACHIERU, Leonida Lari - un „plâns de lumină” 7
► Petre ISACHI, Efectele alcolismului intelectual (III) 10
► Doru SCĂRLĂTESCU, Eminescu şi Petică: sub semnul lui Eros 12
► Ana DOBRE, Primul Război Mondial - traversarea unui labirint 14
► Narcisa Florentina BOLDEANU,
Grigore Vieru, simbol al unei zodii tragice 17
► Ioan DĂNILĂ, „Lipsa cea mai grea” - iubirea. Centenar Alexandru Piru 19
► Liuba LAV RIC-BOTEZATU, Între tradiţie şi modernitate 20
► Adrian Dinu RACHIERU, Mihai Cimpo(i)eticul şi cuprinderea
vidului demiurgic 24
► Angela BACIU, De vorbă cu Paulina Popa 26
► Angela BACIU, Ce fascinantă este Nora... 30
ȘI MULTE ALTE...
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.46
____________________
Serie nouă, anul 11, octombrie 2017
DIN CUPRINS:
► Dan Movileanu, A fi scriitor în provincie 3
► Eleonora STAMATE, Dumnezeul Securităţii 5
► Eleonora STAMATE, Aşa suntem noi 6
► Dan MOVILEANU, Tecuciul - capitala cugetătorilor 8
► Adrian Dinu Rachieru, Grila fiinţială şi „cimpo(i)etica” 14
► Nicolae SCURTU, O epistolă necunoscută a lui Constantin Solomon 12
► Petre ISACHI, Efectele alcolismului intelectual 22
► Alina cheşcă, Poesis 19
► Dan Movileanu, Criticantul 25
► Virgil panait, Poesis 27
► Angela BACIU, Prietenii literare de peste hotare... Interviu cu Adrian
Grauenfels 30
► Theodor PARAPIRU, Criză de timp 34
► Gabriel GHE RBĂLUŢĂ, Despre poheme şi cuvinte care construiesc un
volum 35
SI MULTE ALTE...
TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC - NR.45
____________________
Serie nouă, anul 11, august 2017
DIN CUPRINS:
► Dan Movileanu: A fi critic literar în provincie 3
► Eleonora STAMATE: Până unde-nfige ura
ghimpele răului în om? 4
► Eleonora STAMATE: Fariseilor, causticilor!
Pe mine m-a născut Tecuciul! 5
► Adrian Dinu RACHIERU: Augustin Buzura şi miza morală 7
► Mihail POHRIB: Cadrele didactice şi Marea Unire
din 1918 11
► Livia CIUPERCĂ: Nicolae Petraşcu 13
► Livia CIUPERCĂ: A nu uita ! 17
► Nicolae DABIJA: Aşchii de cer (XXX) 18
► Liuba Liubastra Bote zatu : Lyra în debut (Poesis) 21
► Constantin OANCĂ: Poesis 23
► Petre ISACHI: Calul troian al lectorului 25
ȘI MULTE ALTE...

______________________________________
Web development by DanS

ADRESA:
___________________
Str.Republicii, nr.11,
Tecuci,
CP 805300
TELEFON:
________________________
0336109461  Manager: Nasie Ionica
________________________________________
EMAIL: bstefanpetica@yahoo.ro
biblioteca_stefan_petica@municipiultecuci.ro
Back to content